PUMPNI INŽENJERING

 1. Projektovanje i proizvodnja pumpi i pumpnih sistema
 2. Optimizacija postojećih pumpnih sistema
 3.  ’’ Consulting ’’ i ’’ Know-how ’’ u oblasti pumpi

PROJEKTOVANJE

 

CENTRIFUGALNIH, POLUAKSIJALNIH I AKSIJALNIH PUMPI RAZLIČITIH TIPOVA
I ZA RAZLIČITE NAMENE KAO ŠTO SU:

 • Višestepene horizontalne i centrifugalne pumpe
 • Bunarske i bunarske uronjene pumpe
 • Standardizovane ’’ NORM ’’ pumpe prema DIN 24255 i DIN 24256
 • Pumpe za hemijsku i petrohemijsku industriju
 • Pumpe za odvodnjavanje i navodnjavanje
 • Hidrofori i hidroforska postrojenja
 • Dvostrujne pumpe
 • Vakuum pumpe
 • Pumpe za široku potrošnju

Design by IT CENTAR© 2009