HIDROMAT

DN: 5/4"
Q: do 1,1l/s
H: do 50m
t: do 50°C
p: do 5 bar
n: do 1450 min-1

 

HIDROFORSKI UREĐAJ

Automatski hidroforski uređaj za vodosnabdevanje domaćinstva,za crpljenje do dubina od 7m, (za plitke bunare), a sa vodostrujnom pumpom do 30m (za duboke bunare). Uređaj se sastoji od višestepene pumpe, hidroforske posude i potrebne automatike.

  • Proizvodni program
  • Pojedinačni dijagrami
  • Merne Skice
Design by IT CENTAR© 2009