HFP,
VFP

DN: 32-400
Q: do 1000 l/s
H: do 100 m
t: do 90°C
p: do 10 bar

n: do 2900 min -1

KANALNE PUMPE

Jednokanalne, dvokanalne ili trokanalne, horizontalne ili vertikalne pumpe za crpljenje otpadnih voda sa ili bez dugovlaknastih materija.Vertikalne pumpe mogu biti za suvo ili mokro okno.

Materijal izrade: sivi liv, čelični liv

  • Proizvodni program
  • Pojedinačni dijagrami
  • Merne Skice
Design by IT CENTAR© 2009