HP

DN: 2” -3”
Q: do 5 l/s
H: do 130 m
t: do 30°C
p: do 16 bar

n: do 2900 min -1

HIDROPRES POSTROJENJA

Automatsko postrojenje za povišenje pritiska u vodovodnoj mreži kao i za protivpožarnu zaštitu. Postrojenje se sastoji od dve ili tri višestepene pumpe sa hidroforskim posudama, odgovarajućom automatikom i elementima za povezivanje na vodovodnu mrežu.

  • Proizvodni program
  • Pojedinačni dijagrami
  • Merne Skice
Design by IT CENTAR© 2009