VBP
BVCP

DN: 32-400
Q: do 600 l/s
H: do 550 m
t: do 90°C
p: do 64 bar

n: do 2900 min-1

BUNARSKE PUMPE


Vertikalne, višestepene bunarske pumpe sa poluaksijalnim ili centrifugalnim radnim kolima.Primenjuju se za crpljenje čiste ili blago zamuljane vode, u vodovodskim postrojenjima, građevinarstvu, protivpožarnoj zaštiti i snižavanju nivoa podzemnih voda.
Materijali izrade: Sivi liv, čelični liv, bronza

  • Proizvodni program
  • Pojedinačni dijagrami
  • Merne Skice
Design by IT CENTAR© 2009